PRIVACY VERKLARING
J. Rijpstra Schilderwerken

Artikel 1 — PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
J. Rijpstra Schilderwerken kan mogelijk persoonsgegevens over u verwerken, dit is mogelijk doordat u gebruik maakt van onze diensten en het bezoeken van onze website. Bij het invullen van het contactformulier verstrekt u zelf aan J. Rijpstra Schilderwerken de desbetreffende gegevens.  J. Rijpstra Schilderwerken kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
a. Uw voor- en achternaam
b. Uw adresgegevens
c. Uw telefoonnummer
d. Uw e-mailadres
e. Uw IP-adres

Artikel 2 — GRONDSLAG BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS
J. Rijpstra Schilderwerken verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan J. Rijpstra Schilderwerken uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Artikel 3 — BEWAARTERMIJN
J. Rijpstra Schilderwerken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of dat een wet- of regelgeving ons dat verplicht deze gegevens te bewaren. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Artikel 4— DELEN AAN DERDE PARTIJEN
J. Rijpstra Schilderwerken verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 5— ANALYSE WEBSITEGEDRAG
Op de website van J. Rijpstra Schilderwerken worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. J. Rijpstra Schilderwerken gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 6 — INZAGE, BEWERKING OF VERWIJDERING PERSOONSGEGEVENS
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar info@rijpstraschilderwerken.nl sturen. J. Rijpstra Schilderwerken zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Artikel 7 — BEVEILIGING
J. Rijpstra Schilderwerken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van J. Rijpstra Schilderwerken maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door J. Rijpstra Schilderwerken verzamelde persoonsgegevens, dan kunt u via info@rijpstraschilderwerken.nl met ons contact opnemen. www.rijpstraschilderwerken.nl is een website van J. Rijpstra Schilderwerken.

Artikel 8 — CONTACT MET J. RIJPSTRA SCHILDERWERKEN
Vestigingsadres: Dr. W. Dreesstraat 12, 8862 BX Harlingen
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 65 81 09 61
Telefoon: (06) 46 16 63 17
E-mailadres: info@rijpstraschilderwerken.nl

Vragen en/of opmerkingen
Voor vragen en/of opmerking met betrekking tot de Privacy Verklaring kunt u contact opnemen met J. Rijpstra Schilderwerken.